Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Lớp bồi dưỡng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực In trang
28/10/2022 11:25 SA

Thực hiện Quyết định số 602-QĐ/TU ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 10 năm 2022, tại Trường Chính Trị tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng công tác, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho lãnh đạo, cán bộ, công chức cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tại Hội nghị

Tổng số cán bộ công chức được triệu tập là 110 đồng chí, chủ yếu là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy và chuyên viên phụ trách tham mưu về công tác nội chính của Văn phòng thành uỷ, huyện uỷ. Các báo cáo viên bao gồm lãnh đạo Ban và lãnh đạo Phòng nghiệp vụ của Ban trực tiếp biên tập tài liệu và quán triệt cho các học viên.

Đồng chí Lương Hồng Khoa - Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự hội nghị
Đồng chí Lương Hồng Khoa - Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 02 ngày, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã quán triệt 04 chuyên đề nghiệp vụ, gồm: Những vấn đề cơ bản về công tác nội chính; Những vấn đề cơ bản công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và xử lý các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng; Công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư.  

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng công tác, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho lãnh đạo, cán bộ, công chức cấp huyện
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng công tác, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho lãnh đạo, cán bộ, công chức cấp huyện

Kết thúc lớp bồi dưỡng các học viên viết bài thu hoạch trên tinh thần đánh giá thực trạng công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực của địa phương, đồng thời nêu những kiến nghị, đề xuất mang tính giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác nội chính, phòng chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở trong thời gian tới.

                                                                       Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng

Lượt xem: 222