Dưới đây là danh sách các quốc gia ít tham nhũng nhất trên thế giới, dựa trên kết quả đánh giá với thang điểm 100, trên cơ sở 13 nguồn dữ liệu khảo sát của các tổ chức độc lập và có uy tín trên thế giới. Xem thêm
Tham dự Hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến; Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương Xem thêm
Chương trình sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam (gọi tắt là VACI) là kết quả của một quá trình hợp tác lâu dài giữa Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng thế giới, Bộ phát triển Vương quốc Anh và một số đối tác khác. Mục đích chính của Chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng tạo cơ hội để người dân có thể hiến kế, đóng góp những ý tưởng sáng tạo từ cơ sở, huy động tham gia tích cực của cộng đồng làm cho các nỗ lực đấu tranh phòng, chống tham nhũng trở nên thiết thực, hiệu quả Xem thêm