Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy In trang
21/04/2017 12:00 SA

Chiều ngày 19/4/2017,  Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTWĐ - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh uỷ về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016, quý I năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II và 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

Năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã phối hợp với các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác; chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Chủ động nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 09 văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng; thực hiện 02 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tham gia quy trình công tác cán bộ đối với 16 đồng chí được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan khối nội chính tỉnh.

Quý I năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành một số chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương và công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2017. Chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp tham mưu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với những nội dung liên quan công tác nội chính, phòng chống tham nhũng.

Đến nay đã có 8 quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các ngành gồm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh, Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh, Thanh tra tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng.

Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh uỷ tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương theo qui định: tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vục phòng thủ”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị “về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư “về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Ngoài ra, tập trung tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 22/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức thực hiện chương trình giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo..v..v

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định vai trò quan trọng của Ban Nội chính Tỉnh uỷ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; đồng thời đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Nội chính Tỉnh uỷ trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và quý 1 năm 2017.

Về nhiệm vụ quý II và 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh uỷ bám sát chương trình của Ban Nội chính Trung ương và Tỉnh uỷ để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017.

Đồng chí cũng lưu ý Ban Nội chính Tỉnh uỷ cần chủ động, mạnh dạn hơn trong việc tham mưu xử lý những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với các ngành liên quan trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Chủ động kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước theo kế hoạch và thẩm quyền của Ban. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh uỷ chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ theo hướng tinh -gọn; đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Lương Hồng Khoa - CVP BNCTU Lâm Đồng

Lượt xem: 773