Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 11/2017 trên địa bàn tỉnh In trang
01/12/2017 12:00 SA

Trong tháng, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng của tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, không xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, chưa phát hiện vi phạm, tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố đã điều tra làm rõ 55 vụ phạm pháp hình sự. Đã khởi tố 39 vụ/71 bị can để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật;

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý kiểm sát 530 tin; cơ quan điều tra hai cấp đã giải quyết 169 tin, hiện còn giải quyết 350 tin; kiểm sát điều tra 45 vụ/101 bị can các vụ án hình sự, đã giải quyết 15 vụ/40 bị can, kiểm sát điều tra trong thời hạn 30 vụ/61 bị can.

Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 1.881 vụ, trong đó: án cũ chuyển qua 701 vụ, mới thụ lý 1180 vụ; đã giải quyết 197 vụ. Trong đó: Thụ lý án hình sự 160 vụ/283 bị cáo, đã giải quyết 43 vụ/59 bị cáo; thụ lý án dân sự: 840 vụ, đã giải quyết 58 vụ; còn lại là các loại án hôn nhân và gia đình, án kinh doanh thương mại…

Ngành thanh tra tiến hành 46 cuộc thanh tra và 208 lượt kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực. Qua thanh tra hành chính phát hiện tổng số tiền sai phạm và ban hành quyết định thu hồi là  182 triệu đồng. Thanh tra chuyên ngành đã xử phạt hành chính với tổng số tiền là 491 triệu đồng.

Thi hành án dân sự đã thụ lý 6854 việc (Trong đó: số việc có điều kiện thi hành 4.045 việc, số việc chưa có điều kiện thi hành 2.800 việc). Đã thi hành xong 509 việc (đạt tỷ lệ 12,58%) với số tiền thu được hơn 40,9 tỷ đồng trong số tiền có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 5%).

Ngành tư pháp đã trợ giúp pháp lý đã thụ lý 247 vụ việc cho 247 đối tượng, thực hiện tư vấn pháp luật 181 vụ việc, tham gia tố tụng 61 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 05 vụ việc; trong đó: trợ giúp về hình sự 53 vụ việc, pháp luật dân sự và hôn nhân gia đình 92 vụ việc, hành chính 11 vụ việc, lĩnh vực khác 91 vụ việc.

Toàn tỉnh phát hiện lập biên bản 111 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng. Tổng số vụ vi phạm đã xử lý 102 vụ thu nộp ngân sách hơn 419 triệu đồng.

Trần Văn Hiếu - Phó chánh VP BNCTU

Lượt xem: 1.301