Sơ kết và ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng In trang
23/11/2022 09:58 SA

Ngày 14/10/2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Sau 6 năm triển khai, hai cơ quan đã thực hiện hiệu quả một số nội dung phối hợp như: phối hợp trong tham mưu, tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia góp ý về xây dựng pháp luật; phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu đối với lĩnh vực liên quan; phối hợp trong giám sát, thẩm định, tham gia góp ý, đặc biệt là giám sát tốt trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát việc thực hiện pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trụ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng
Trụ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy chế giữa 02 cơ quan trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại như: Công tác phối hợp tham mưu chưa được thường xuyên, trao đổi thông tin chưa kịp thời, chưa tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác phối hợp.

Từ những kết quả, hạn chế, nguyên nhân được chỉ ra, ngày 22/11/2022 Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn MTTQ tỉnh tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp công tác với những nội dung đầy đủ, sát thực hơn; chú trọng tập trung vào các nội dung: tăng cường phối hợp trong công tác tham mưu xây dựng văn bản, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc theo dõi, nắm tình hình và tham mưu xử lý các tình huống chính trị tại địa phương; các vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, tham nhũng, tiêu cực,… được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và tiếp nhận thông tin, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đồng thời, phối hợp triển khai thực hiện quy định mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.

Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng
Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ vào các nội dung phối hợp được ký kết, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức của 02 cơ quan; đồng thời, giao 02 đầu mối của 02 cơ quan là Phòng Theo dõi công tác Nội chính và Ban Tuyên giáo – Dân chủ - Pháp luật chủ động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp trên trong thời gian tới.

Phòng Theo dõi công tác Nội chính

Lượt xem: 362