Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy In trang
30/08/2023 10:30 SA

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 9 năm 2023

 

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Triển khai Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, đối với công tác tiếp nhận, chuyển giao, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, công tác giám dịnh tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự và công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết tố cáo, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ người tố cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông.

3. Trình Thường trực Tỉnh uỷ ban hành Báo cáo tình hình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2023.

4. Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp dân và xử lý đơn thư.

II. LỊCH CỤ THỂ:

- Ngày 01 đến ngày 04 tháng 9 năm 2023: Nghỉ lễ và nghỉ bù Ngày Quốc khánh 2/9.

- Ngày 05 tháng 9 năm 2023:

+ Trưởng ban dự Lễ Khai giảng năm học 2023 – 2024, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

+ Báo cáo tình hình tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2023.

- Từ ngày 05 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023: Tiếp tục triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Ngày 06 tháng 9 năm 2023:

+ Sáng: Phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ.

+ Chiều: Sinh hoạt chi bộ định kỳ.

- Ngày 07 tháng 9 năm 2023: Trình Thường trực Tỉnh uỷ ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân tháng 9 năm 2023.

- Ngày 11 tháng 9 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

- Ngày 12 tháng 9 năm 2023: Tham dự họp giao ban liên ngành khối nội chính.

- Ngày 13 tháng 9 năm 2023: Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Từ ngày 14 đến 29 tháng 9 năm 2023: Công bố Quyết định và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, đối với công tác tiếp nhận, chuyển giao, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, công tác giám dịnh tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự và công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết tố cáo, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ người tố cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông.

- Từ ngày 14 dến ngày 15 tháng 9 năm 2023: Tham dự buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng, Lạc Dương và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đảng.

- Ngày 15 tháng 9 năm 2023: Tham dự tiếp công dân định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ngày 18 tháng 9 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

- Từ ngày 18 đến 25 tháng 9 năm 2023:

+ Hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tình hình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2023 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

+ Hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chuyên đề xây dựng Đề án về “Giải pháp chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Ngày 25 tháng 9 năm 2023:

+ Giao ban lãnh đạo.

+ Tham dự tiếp công dân định kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Ngày 27 tháng 9 năm 2023: Trưởng ban tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 49.

- Ngày 28 tháng 9 năm 2023: Ban hành Chương trình công tác tháng 10 năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Ngày 29 tháng 9 năm 2023: Tham dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Ngoài Chương trình trên, tùy theo tình hình thực tế phát sinh Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ điều chỉnh lịch cho phù hợp.

Lượt xem: 51