Chương trình công tác tháng 3 năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy In trang
28/02/2023 04:51 CH

   I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

   1. Tham dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị với các Cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 7.

   2. Xây dựng dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo về chế độ báo cáo của Thành viên Ban Chỉ đạo và các cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, đơn vị với Ban Chỉ đạo.

   3. Xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

   4. Tiếp tục thực hiện các nội dung của Đề tài “Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

   5. Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I năm 2023. 6. Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp dân và xử lý đơn thư.

   II. LỊCH CỤ THỂ:

   - Từ ngày 01 đến 03 tháng 3 năm 2023: Đoàn Giám sát 883 làm việc với Toà án nhân dân thành phố Đà Lạt.

   - Ngày 01 tháng 3 năm 2023:

     + Lãnh đạo ban dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

     + Ban hành Công văn thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tại Phiên họp thứ 03 của Ban Chỉ đạo.

   - Ngày 02 tháng 3 năm 2023:

     + Trình Ban Chỉ đạo ban hành Quy định “về công tác chỉ đạo, phối hợp đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo”.

     + Báo cáo tình hình tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 02 năm 2023.

     + Làm việc với các cơ quan có liên quan về vụ việc rà soát quá trình cổ phần hoá tại Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt.

   - Ngày 03 tháng 3 năm 2023:

     + Dự buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh với các cơ quan tố tụng tỉnh.

     + Tiếp tục thực hiện các nội dung của Đề tài khoa học về giám định tư pháp.

   - Ngày 06 tháng 3 năm 2023:

     + Buổi sáng: Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ.

     + Buổi chiều: Giao ban lãnh đạo.

     + Ban hành thông báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết thúc chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc.

   - Ngày 07 tháng 3 năm 2023:

     + Trưởng ban dự Kỳ họp lần thứ 9 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá X.

     + Sinh hoạt chi bộ định kỳ.

     + Trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân tháng 3/2023.

   - Ngày 08 tháng 3 năm 2023: Ban hành Quy chế làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

   - Ngày 09 tháng 3 năm 2023:

     + Hoàn chỉnh Báo cáo sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với Đảng uỷ Quân sự tỉnh.

     + Ban hành Quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước trong cơ quan Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

   - Ngày 10 tháng 3 năm 2023:

     + Trưởng ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 41.

     + Tổ chức họp Ban chủ nhiệm đề tài khoa học về Giám định tư pháp.

   - Ngày 13 tháng 3 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

   - Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3 năm 2023: Xây dựng dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo về chế độ báo cáo của Thành viên Ban Chỉ đạo và các cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, đơn vị với Ban Chỉ đạo.

   - Ngày 14 tháng 3 năm 2023: Tham dự họp giao ban liên ngành khối nội chính.

   - Ngày 15 tháng 3 năm 2023: Tham dự tiếp công dân định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

   - Ngày 20 tháng 3 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

   - Từ ngày 21 đến 23 tháng 3 năm 2023: ban hành Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

   - Ngày 24 tháng 3 năm 2023: Tham dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh định kỳ.

   - Ngày 25 tháng 3 năm 2023: Tham dự tiếp công dân định kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

   - Ngày 27 tháng 3 năm 2023:

      + Giao ban lãnh đạo.

     + Trình Báo cáo kết quả thực hiện Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

   - Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023: Xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp Quý I năm 2023.

   - Ngày 29 tháng 3 năm 2023: Trưởng ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 42.

   - Ngày 30 tháng 3 năm 2023: Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

   - Ngày 31 tháng 3 năm 2023: Xây dựng Chương trình công tác tháng 4 năm 2023.

   Ngoài Chương trình trên, tùy theo tình hình thực tế phát sinh Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ điều chỉnh lịch cho phù hợp.

Lượt xem: 142