Quy định số 20-QĐ/TU ngày 01/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng Quy định về việc mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh In trang
02/02/2023 10:13 SA

Ngày 01 tháng 02 năm 2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Quy định số 20-QĐ/TU về việc mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh

Lượt xem: 260