Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống ngành nội chính và đón nhận Huận chương lao động hạng nhất In trang
02/03/2016 12:00 SA

Sáng 29-2, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành nội chính Đảng (5-1-1966 - 5-1-2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu tại Lễ kỷ niệm
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu tại Lễ kỷ niệm

Tới dự, có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an; Trương Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; nhiều đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư T.Ư Đảng; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư trình bày, nêu rõ: 50 năm qua, dù có nhiều biến động, thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngành nội chính Đảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từng bước trưởng thành và phát triển, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Từ nhiệm vụ tham mưu về công tác lập pháp, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ngành nội chính Đảng đã vươn lên tham mưu, đề xuất những quan điểm, định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng Nhà nước và pháp luật. Từ nhiệm vụ tham gia chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, ngành đã vươn rộng tầm tham mưu cho Đảng về chủ trương, chính sách lớn về nội chính và phòng, chống tham nhũng; về chủ trương, định hướng xử lý các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm...

Tuy nhiên, ngành nội chính Đảng còn có những bất cập, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu và mong muốn của Đảng và nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, cán bộ, công chức, viên chức ngành nội chính Đảng phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, nêu cao phẩm chất “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Tận tụy”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là “tai, mắt”, là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những thành tích ngành nội chính Đảng đã đạt được trong 50 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nước ta còn gặp không ít khó khăn thách thức, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tham nhũng chưa bị đẩy lùi, tiếp tục xảy ra với những biểu hiện tinh vi, phức tạp hơn… Vì vậy, trách nhiệm của ngành nội chính Đảng trong thời gian tới là hết sức nặng nề. Ban Nội chính T.Ư cần làm tốt công tác tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách, giải pháp lớn về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, bảo đảm sự lãnh đạo hiệu quả của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; giữ vững nguyên tắc, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời không làm thay nhiệm vụ của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng...

Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý Ban Nội chính T.Ư cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng; tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về nội chính và phòng, chống tham nhũng, nhất là các nội dung liên quan được nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Ban hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham mưu triển khai thực hiện và giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng". Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương các chủ trương, chính sách, giải pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các vùng chiến lược, địa bàn trọng điểm. Cán bộ, đảng viên của ngành nội chính Đảng phải vững vàng về chính trị, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, say mê công việc; có bản lĩnh, dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với cái sai; giữ mình trong sạch, liêm chính.

Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Ban Nội chính T.Ư vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

* Trước đó, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính T.Ư giữ chức Trưởng Ban Nội chính T.Ư (nhiệm kỳ 2016-2020). Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Ban Nội chính T.Ư dự.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh trao quyết định và chúc mừng đồng chí Phan Đình Trạc đảm nhiệm cương vị công tác mới.

Lượt xem: 933