Phiên họp thứ 10 của Ban chỉ đạo Trunng ương về PCTN In trang
29/04/2016 12:00 SA

Ban Chỉ đạo đã nghe, thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo văn bản: Quyết định phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Chỉ đạo; Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Báo cáo kết quả xét xử 08 vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp trước Đại hội XII của Đảng; kết quả xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và kết quả thực hiện Kết luận Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo.

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo công bố bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo. Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 16 đồng chí, do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban, trong đó 7 đồng chí trong Thường trực Ban Chỉ đạo. Về phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Chỉ đạo có sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo hướng: Bổ sung nhiệm vụ giúp Trưởng Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác xây dựng thể chế thuộc lĩnh vực được phân công để phục vụ công tác PCTN; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua hoạt động của ngành mà Thành viên là thủ trưởng cao nhất hoặc trực tiếp phụ trách; Điều chỉnh lại một số địa bàn để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tính chất, khối lượng công việc và lĩnh vực công tác của Thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, từ sau Phiên họp thứ 9 đến nay, các nội dung Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo đã và đang được các cơ quan chức năng tích cực triển khai thực hiện: Ban Tuyên giáo Trung ương đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quy định “về cơ chế cung cấp và chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền PCTN” để trình Ban Bí thư ký ban hành. Chính phủ đang khẩn trương hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN, chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN để đề xuất sửa đổi cơ bản Luật PCTN. Ban Chỉ đạo đang tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; chuẩn bị triển khai các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế tại một số địa phương và kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã và đang được chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử. Đặc biệt là việc các cơ quan chức năng đã khẩn trương phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 08 vụ án trọng điểm trước Đại hội XII của Đảng, đồng thời đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để xử lý dứt điểm các vụ án nêu trên theo quy định của pháp luật, đã tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại một số địa phương, trong 03 năm 2013, 2014, 2015, Ban Chỉ đạo đã tổ chức 18 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát tại 29 tỉnh, thành phố và 08 bộ, ngành Trung ương, trực tiếp kiểm tra, giám sát tại 228 cơ quan, đơn vị trực thuộc, có tác dụng tốt, giúp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016 có 07 đoàn công tác, do 7 đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng Đoàn, tiến hành kiểm tra, giám sát tại 14 tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Ninh, Tây Ninh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Quảng Ngãi, Bình Phước, Quảng Nam, Phú Yên, Long An, Tiền Giang.

Điểm mới trong Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm nay là có nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; nhấn mạnh kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị chức năng và công tác tham mưu xử lý vụ việc, vụ án của ban nội chính địa phương; chỉ rõ phương pháp kiểm tra, giám sát trên cơ sở kế thừa và phát triển kết quả của các năm trước.

Về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý tham nhũng: Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị, Dự thảo đã đề ra 27 nhóm nhiệm vụ; có dự kiến phân công cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện và thời gian hoàn thành cụ thể.

Cho ý kiến về tiến độ, kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, Ban Chỉ đạo đã biểu dương các cơ quan chức năng đã nỗ lực, cố gắng phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 08 vụ án trọng điểm trước Đại hội XII của Đảng đã tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân; Thống nhất bổ sung vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm phạm tội “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Che giấu tội phạm” xảy ra tại Công ty Vinashinline vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí với đa số ý kiến của các thành viên, đánh giá cao việc chuẩn bị của Ban Nội chính Trung ương về những nội dung, vấn đề xin ý kiến Ban Chỉ đạo; đề nghị Ban Nội chính nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo, tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, đề án. Việc phân công trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản được các ý kiến tán thành, tuy nhiên cần rà soát, bổ sung một số trường hợp cho phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng thành viên, chú ý những địa bàn lớn, quan trọng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh .

Về Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm năm 2016 của Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý , phải làm sao cho thiết thực, hiệu quả, từ soạn thảo kế hoạch, phân công các đoàn kiểm tra hợp lý, tiết kiệm, chọn cơ quan, địa phương đến kiểm tra sao cho đích đáng, việc kiến nghị, đề xuất phải thiết thực... Tổng Bí thư cho rằng, chú ý các nơi chưa kiểm tra, nhưng cũng có nơi kiểm tra rồi, lần này tiếp tục kiểm tra lại, có những cái hay, rút kinh nghiệm tốt, nhưng cũng có những vấn đề còn tồn tại cần tiếp tục kiểm tra xem có chuyển biến gì chưa... Bên cạnh đó, cần tính toán, cân nhắc thời điểm kiểm tra cho phù hợp. Năm nay đất nước diễn ra nhiều sự kiện lớn: Đại hội Đảng toàn quốc , bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, rồi các kỳ họp của Quốc hội, Ban Chấp hành Trung ương... cần tính toán, cân nhắc, không nhất thiết phải đồng loạt các đoàn đi kiểm tra cùng một lúc; các đồng chí Trưởng đoàn chủ động đề xuất về thời điểm kiểm tra, nơi đến kiểm tra...

Về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần thực hiện đúng theo chỉ thị và đúng nội hàm của phòng, chống tham nhũng,  tập trung vào công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Cần xác định rõ trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, chọn những việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, bởi vậy cần rà soát những công việc, đề án của Ban Chỉ đạo, đối chiếu với các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tránh trùng lắp trong quá trình triển khai thực hiện; ưu tiên những việc cấp bách. Đối với những công việc, đề án có nhiều cơ quan cùng tham gia, cần xác định rõ cơ quan nào chủ trì, cá nhân nào phụ trách, cơ quan nào tham gia... Việc sửa đổi một số luật, phải trên cơ sở rà soát, tổng kết, bảo đảm theo đúng quy trình, quy định chặt chẽ.

Về chỉ đạo các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, Tổng Bí thư lưu ý, không nên chạy theo số lượng mà cần tập trung đôn đốc, làm quyết liệt, rõ đến đâu, xử đến đấy ; không buông xuôi, nể nang, ngoài nhiệm vụ được giao, cần chủ động đề xuất, đoàn kết thống nhất, làm hết chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa giữa các cơ quan điều tra, truy tố , xét xử, trước hết là giữa các thành viên Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư một lần nữa nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, vô cùng khó khăn, phức tạp, vẫn là vấn đề nhức nhối, xã hội chưa yên tâm. Lần này Nghị quyết Đại hội XII nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 nhiệm vụ đầu chống sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, chống tham nhũng, quan liêu. Muốn làm được, trước hết Ban Chỉ đạo phải có kế hoạch, phải làm kiên quyết, kiên trì, bài bản, đúng luật pháp, đúng quy định của Đảng, làm đúng vai, đúng chức năng nhiệm vụ của mình. "Từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phải gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, thể hiện trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, không được để bản thân mình, cơ quan tham nhũng, tay đã nhúng chàm thì không làm gì được đâu" - Tổng Bí thư nhấn mạnh./.

Lượt xem: 1.449