Quyết định số 216-QĐ/TW ngày 02/01/2020 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương In trang
22/12/2022 04:56 CH
Tên văn bản:

Quyết định số 216-QĐ/TW ngày 02/01/2020 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương

Cơ quan ban hành: Bộ Chính trị
Số/Ký hiệu: 216-QĐ/TW
Ngày ban hành: 02/01/2020
Trích yếu nội dung:

 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương

Người ký: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư
Loại văn bản: Quyết định
Lượt xem: 253