Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng làm việc với huyện Cát Tiên In trang
17/05/2023 09:38 SA

Sáng 16/5, đoàn công tác Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC chủ trì đã có buổi làm việc với Huyện ủy Cát Tiên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội Chính tỉnh Lâm Đồng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh. 
Buổi làm việc nhằm đánh giá những kết quả đạt được; đồng thời, chỉ ra những mặt khó khăn, hạn chế của huyện Cát Tiên trong thực hiện nhiệm vụ về công tác nội chính, PCTNTC, cải cách tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Cát Tiên.
Theo báo cáo của Huyện ủy Cát Tiên, trong thời gian qua, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy luôn quan tâm, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNTC và cải cách tư pháp đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, không ngừng nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác PCTNTC.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Huyện ủy Cát Tiên phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Huyện ủy Cát Tiên phát biểu tại buổi làm việc

Đối với công tác nội chính, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức tăng cường nắm tình hình, triển khai các nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh thông tin, an ninh tôn giáo, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.

Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên Nguyễn Hoàng Phúc phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên Nguyễn Hoàng Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Đối với công tác PCTNTC, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động triển khai các biện pháp để thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng về kê khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; quy chế làm việc và quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính. 
Từ năm 2022 đến nay, huyện Cát Tiên cũng đã thực hiện 23 trường hợp chuyển đổi vị trí công tác gắn với thực hiện Quy định 205 ngày 23/9/20219 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Trong công tác cải cách tư pháp, các cơ quan tư pháp đã kịp thời cập nhật các văn bản luật mới ban hành liên quan đến hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng để triển khai có hiệu quả.

Đại tá Bùi Đức Thịnh – Phó Giám đốc Công an Lâm Đồng đóng góp ý kiến tại buổi làm việc
Đại tá Bùi Đức Thịnh – Phó Giám đốc Công an Lâm Đồng đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thường trực Huyện ủy đã thực hiện tốt theo Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; trực tiếp đối thoại để nắm bắt những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân và chỉ đạo xử lý có hiệu quả đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch trên tinh thần thượng tôn pháp luật vì quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục như: Công tác tham mưu, giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh của công dân đôi lúc còn thiếu thuyết phục, chưa sát với thực tế; một số nội dung tố cáo, phản ánh của công dân còn kéo dài chưa giải quyết dứt điểm; tiến độ điều tra, xác minh một số vụ việc liên quan đến các sai phạm trong thực hiện công trình, dự án còn chậm; công tác PCTNTC có lúc thực hiện chưa thực sự đồng bộ; việc phối hợp giữa các cơ quan tư pháp nhiều lúc còn lúng túng, hiệu quả chưa cao.
Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành của tỉnh đã có những đóng góp quan trọng để Cát Tiên khắc phục những khó khăn, tồn tại trong công tác nội chính, PCTNTC và giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Văn Yên – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Yên – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có những đánh giá cụ thể về những ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ về công tác nội chính, PCTNTC, cải cách tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Cát Tiên. Ban Thường vụ Huyện ủy cần nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn để thực hiện tốt công tác điều hành, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, PCTNTC; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở để đẩy mạnh phong trao phát hiện, tố giác tội phạm trong Nhân dân; triển khai tốt quy định “mua tin” theo quyết định mà Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành về công tác PCTNTC.
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao những kết quả mà huyện Cát Tiên đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, chỉ đạo Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Cát Tiên cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Yên – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Lâm Đồng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn nhấn mạnh: PCTNTC là chủ trương xuyên suốt, quan trọng của Đảng. Vì vậy, huyện Cát Tiên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch về công tác PCTNTC đến Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc nêu gương của cán bộ, đảng viên để nắm chắc, hiểu rõ tránh lúng túng khi triển khai thực hiện nhiệm vụ; quan tâm thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng và sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ trên tinh thần kiên quyết, kiên trì gắn với công tác phòng ngừa. 
Đối với các vụ việc vi phạm phải xử lý khẩn trương, kiên quyết. Trường hợp có dấu hiệu hình sự buộc phải khởi tố điều tra theo quy định. 
Cùng với đó, huyện Cát Tiên cần thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo nguyên tác tập trung dân chủ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên vi phạm, sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, tạo niềm tin cho Nhân dân để huy động sức dân cùng đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp.

Theo baolamdong.vn

Lượt xem: 18