Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Những kết quả đạt được trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng chính là nhằm góp phần thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh nói chung. Xem thêm
Theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-TTCP, ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân, thì việc quy định về tiếp nhận, phân loại, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân Xem thêm
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng tình với ý kiến cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, cho rằng, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng được thực hiện quyết liệt, bền bỉ, bài bản, nhân văn, nhân ái, nhân tình. Cuộc đấu tranh với “giặc nội xâm” này đã thành xu thế, thành phong trào, không thể không làm và phải tiếp tục làm mạnh hơn nữa, không ngừng, không nghỉ. Nếu không làm như vậy sẽ dễ dẫn đến hư hỏng cán bộ, mất chế độ. Xem thêm
Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 đã có những điều chỉnh về đối tượng phải kê khai tài sản lần đầu và hàng năm. Xem thêm
đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về 03 nội dung: (1) Kết quả chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 21 đến nay; (2) Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định và định giá tài sản trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; (3) Tình hình, kết quả thành lập và hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xem thêm
Sau cuốn sách “Vững tin vào sự lãnh đạo của Ðảng, khó khăn nào cũng vượt qua” (NXB Chính trị quốc gia Sự Thật, phát hành năm 2018), cán bộ, đảng viên chúng ta tiếp tục được nghiên cứu tác phẩm “Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành tháng 4 năm 2019 Xem thêm
Kết quả, UBKT Trung ương đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 31 văn bản liên quan đến công tác PCTN và ban hành 39 văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, làm cơ sở cho UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ Xem thêm
Trang 3/3Đầu tiên   Trước   1  2  [3]  Tiếp   Cuối