Chương trình công tác tháng 5 năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy In trang
28/04/2023 05:24 CH

   I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

   1. Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và công tác phát hiện, xử lý sai phạm kinh tế, chức vụ tham nhũng, tiêu cực qua thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường.

   2. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định, kế hoạch kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

   3. Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp dân và xử lý đơn thư.

   II. LỊCH CỤ THỂ:

   - Từ ngày 01 đến 03 tháng 5 năm 2023: Nghỉ lễ và nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5.

   - Ngày 04 tháng 5 năm 2023:

+ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ.

+ Báo cáo tình hình tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 4 năm 2023.

   - Ngày 05 tháng 5 năm 2023: Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ.

   - Từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 5 năm 2023: Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường.

   - Ngày 08 tháng 5 năm 2023:

     + Giao ban lãnh đạo.

     + Trình Thường trực Tỉnh uỷ ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân tháng 5 năm 2023.

   - Từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 5 năm 2023: Tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Sở.

   - Từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 5 năm 2023: Tham gia Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 30 - KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

   - Ngày 11 tháng 5 năm 2023: Ban hành văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các ngành, địa phương Báo cáo kết quả tự rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

   - Ngày 12 tháng 5 năm 2023: Tham dự họp giao ban liên ngành khối nội chính.

   - Từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 5 năm 2023: Làm việc với các cơ quan liên quan để kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc một số đối tượng xâm chiếm đất đai, tài sản của người dân, gây mất an ninh trật tự tại thôn Tân Hiệp, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà.

   - Ngày 15 tháng 5 năm 2023:

     + Giao ban lãnh đạo.

     + Tham dự tiếp công dân định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

   - Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5 năm 2023: Xây dựng Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và tiếp công dân, xử lý đơn thư.

   - Ngày 22 tháng 5 năm 2023:

     + Giao ban lãnh đạo.

     + Triển khai Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Đảng uỷ Sở Xây dựng.

   - Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5 năm 2023: Báo cáo đề xuất Thường trực Tỉnh uỷ vụ việc một số đối tượng xâm chiếm đất đai, tài sản của người dân, gây mất an ninh trật tự tại thôn Tân Hiệp, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà.

   - Ngày 23 tháng 5 năm 2023: Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (Khoá XIII).

   - Ngày 25 tháng 5 năm 2023:

     + Tham dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

     + Tham dự tiếp công dân định kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

   - Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 5 năm 2023:

     + Xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 5 năm 2023

     + Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định, kế hoạch kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

   - Ngày 26 tháng 5 năm 2023: Hội nghị cán bộ chủ chốt sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW, 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đực, phong cách Hồ Chí Minh”.

   - Ngày 29 tháng 5 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

   - Ngày 30 tháng 5 năm 2023: Trưởng ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 45.

   - Ngày 31 tháng 5 năm 2023: Xây dựng Chương trình công tác tháng 6 năm 2023.

   Ngoài Chương trình trên, tùy theo tình hình thực tế phát sinh Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ điều chỉnh lịch cho phù hợp

Lượt xem: 185