"Bệnh sợ trách nhiệm" - 50 năm trước và hiện nay Biểu hiện cụ thể của tình trạng sợ trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức hiện nay có nhiều điểm giống với những biểu hiện mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra cách đây 50 năm, rõ nhất là trên lĩnh vực đầu tư công, quản lý đất đai... Xem thêm

Hoạt động của BNCTU

Căn cứ Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 08/02/2023 Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Chương trình công tác và kiểm tra, giám sát năm 2023 Xem thêm

Văn bản mới

Tìm kiếm
Dữ liệu đang được cập nhật

Hình ảnh hoạt động