Chỉ thị số 31 -CT/TU, ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng In trang
31/01/2024 03:54 CH

Ngày 31/01/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Chỉ thị số 31 -CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ban Nội chính Tỉnh ủy xin gửi tới quý độc giả toàn văn Chỉ thị này.

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

v ề tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

-----

Năm 2023, công tác nội chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả quan trọng, tích cực; các cơ quan chức năng kịp thời nắm tình hình, phát hiện các vấn đề nổi cộm, phức tạp để chỉ đạo giải quyết; thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương. Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; thành lập Tổ tham mưu cho Ban Thường vụ các thành ủy, huyện ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ... Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm sau:

- Công tác nội chính: Việc nắm, dự báo tình hình an ninh trật tự tại một vài đơn vị, địa phương chưa sâu sát, kịp thời, còn bị động, lúng túng; tình trạng đơn thư vượt cấp, phức tạp, kéo dài vẫn còn; tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội tăng; còn vi phạm trong giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác giám định tư pháp, định giá tài sản, đo đạc đất đai phục vụ yêu cầu tố tụng còn hạn chế, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, xét xử, thi hành án.

- Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một vài cấp ủy, tổ chức đảng chỉ mới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng nhưng chưa sâu sát, kịp thời, chưa thường xuyên quán triệt, thực hiện nội dung về phòng, chống “tiêu cực”; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy đúng mức, có trường hợp người đứng đầu sai phạm, bị xử lý kỷ luật, điều chuyển, thay thế do tham nhũng, tiêu cực; còn xảy ra các vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong chi tiêu tài chính; công tác thanh tra, kiểm tra công vụ chưa thực hiện thường xuyên; chất lượng một số cuộc thanh tra kinh tế - xã hội chưa cao, chưa kịp thời tham mưu cho thủ trưởng đơn vị chấn chỉnh các vi phạm, được dư luận xã hội quan tâm; việc phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm qua thanh tra, nhất là dấu hiệu tội phạm tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức; tiến độ giải quyết một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh  chỉ đạo, xử lý còn chậm, chưa đảm bảo thời gian yêu cầu; tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực còn thấp,...

Để nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và khắc phục những khuyết điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban Tỉnh ủy, đảng ủy, thành ủy, huyện ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Công tác nội chính

1.1. Nắm chắc, phân tích, dự báo sát tình hình để chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự, trong đó đặc biệt quan tâm phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, giải quyết các vấn đề: Các đối tượng chống đối chính trị liên kết trong - ngoài tỉnh, trong - ngoài nước hình thành các hội, nhóm, tổ chức chính trị đối lập chống phá, xuyên tạc đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước; dấu hiệu móc nối, lôi kéo, kích động tư tưởng dân tộc cực đoan, ly khai tự trị; các tà đạo hình thành mới, các hoạt động núp bóng tài trợ, thiện nguyện để dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia các họat động tôn giáo trái phép; các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất có nguồn gốc từ nông lâm trường, đất quốc phòng và doanh nghiệp Nhà nước hoặc các trường hợp đòi lại đất cũ liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

1.2. Kết hợp chặt chẽ giữa “phòng” và “chống” tội phạm, lấy phòng ngừa là chính, không để tội phạm lộng hành gây bức xúc cho nhân dân, tinh thần phòng ngừa tội phạm phải đi trước , xử lý tội phạm phải quyết liệt, không khoan nhượng.

- Đối với “phòng” tội phạm, cần chủ động phân tích, đánh giá nguyên nhân, điều kiện phát sinh để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả. Coi trọng sử dụng biện pháp hành chính: Đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định; quản lý chặt chẽ các đối tượng tù tha, đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đối tượng thi hành án hình sự về; làm tốt công tác quản lý, xử lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; cảnh báo, nhắc nhở, kiên quyết ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

- Đối với “chống” tội phạm, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã. Nâng cao tỷ lệ điều tra, phá án các loại tội phạm về trật tự xã hội, ma túy, kinh tế, môi trường; tập trung giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ án tham nhũng, chức vụ. Chủ động nhận diện, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao nhất là tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm hoạt động theo “băng nhóm”, “tín dụng đen”, hoạt động cho vay lãi nặng trên không gian mạng.

1.3. Trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về tiếp và đối thoại với công dân. Tập trung giải quyết theo đúng thẩm quyền đối với các đơn thư mới phát sinh, không để quá hạn, không trình xin ý kiến cấp trên khi chưa xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định. Sau khi chuyển đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết phải theo dõi, đôn đốc việc xử lý, đề nghị phản hồi kết quả giải quyết.

- Trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, trường hợp các quyết định hành chính và hành vi hành chính của cơ quan có thẩm quyền mà bị TAND các cấp tuyên hủy thì phải kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đánh giá nội dung bản án để thực hiện quyền kháng cáo, kháng nghị (nếu có căn cứ cho rằng bản án tuyên không đúng pháp luật) không để quá thời hạn, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước.

1.4. Nâng cao chất lượng phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra, xử lý tội phạm.

- Các vi phạm có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm sát, xét xử phải được chuyển đến cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền; các tin báo, tố giác về tội phạm phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời đúng quy trình, thủ tục và thời hạn.

- Hạn chế thấp nhất việc tạm đình chỉ tin báo do chưa rõ đối tượng, vụ án chưa xác định được bị can. Đảm bảo các lý do tạm đình chỉ không trái quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; không để lạm dụng quy định về tạm đình chỉ để che dấu khuyết điểm hoặc có động cơ tiêu cực.

- Chấp hành nghiêm túc việc tra cứu tiền án, tiền sự và vi phạm đã xử phạt hành chính của các đối tượng vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết nguồn tin báo, tố giác tội phạm để xem xét tình tiết định tội theo đúng quy định tại Bộ luật Hình sự.

- VKSND tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố cho đội ngũ cán bộ điều tra để thống nhất chung nhận thức trong việc xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.

1.5. Nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác kiểm tra nghiệp vụ của cơ quan tố tụng cấp trên đối với cấp dưới; phát hiện những sai phạm, thiếu sót mang tính phổ biến để chấn chỉnh trong toàn ngành và xử lý nghiêm các vi phạm cố ý để răn đe, ngăn ngừa các vi phạm tương tự. Tập trung kiểm tra các chuyên đề về tiếp nhận, xử lý, giải quyết nguồn tin tội phạm, các vụ án hình sự truy tố, xét xử cho hưởng án treo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, dưới khung hình phạt, các vụ án quá hạn, tạm đình chỉ, thi hành án dân sự kéo dài nhiều năm chưa giải quyết xong, việc kê biên, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời...

1.6. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng, UBND các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác giám định tư pháp, định giá tài sản; đo vẽ hiện trạng sử dụng đất, lồng ghép bản đồ, thẩm định và xác nhận các bản vẽ đo đạc trong các vụ án tranh chấp đất đai; tham gia tranh tụng tại các phiên tòa hành chính và thi hành ánhành chính. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không hợp tác, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

2. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

2.1. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện tham nhũng, tiêu cực. Cơ quan, đơn vị nào thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, để xảy ra tham nhũng, tiêu cực thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó bị xem xét xử lý trách nhiệm; nghiêm cấm việc bao che, ngăn chặn phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị và lĩnh vực quản lý.

2.2. Căn cứ kết quả thực tế năm 2023, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024, tập trung vào các nội dung còn hạn chế, cần khắc phục; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban chuyên môn trong quá trình triển khai thực hiện.

2.3. Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền; tập trung chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Chú trọng về nội dung và đa dạng về hình thức tuyên truyền đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Tránh tình trạng có xây dựng kế hoạch nhưng không triển khai thực hiện hoặc có triển khai nhưng “qua loa”, “đại khái”, không thiết thực, hiệu quả.

2.4. Nghiên cứu kỹ và phổ biến các quy định về kê khai tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn để tránh trường hợp kê khai không đúng, không đầy đủ. Tăng cường hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước để ngăn chặn sự cấu kết giữa cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thoái hoá, biến chất với đối tượng hoạt động ở khu vực bên ngoài Nhà nước; gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2.5. Hằng năm, phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung vào một số lĩnh vực: Công tác cán bộ, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, đầu tư công, quy hoạch, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, kiểm tra đối với cấp ủy cơ quan thanh tra, công an, kiểm sát, tòa án, thi hành án và cán bộ chủ chốt của các cơ quan này tại địa phương,...

2.6. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị: Quy định số 131-QĐ/TW và Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023; Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 và Quy định số 23-QĐ/TU, ngày 10/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2.7. Chỉ đạo thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thể chế hóa tại Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

2.8. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận số 672-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Kịp thời xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, đúng theo nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2.9. Chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp; vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông; tăng cường phối hợp, chủ động công khai, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện

-Các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ Chỉ thị này và chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng chương trình cụ thể, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) trong tháng 02/2024.

- Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện theo quy định.

- Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ..

Lượt xem: 778
Liên quan