Ban Nội chính Trung ương: Thông báo kết quả Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực In trang
17/01/2023 01:53 CH

Chiều 12/01/2023, Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức cuộc họp với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Tại Cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin về một số kết quả quan trọng, cốt lõi Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) vừa diễn ra sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo. Theo đó, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến đối với 03 nội dung: (1) Kiểm điểm kết quả hoạt động năm 2022; chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo; (2) Kết quả chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo đến nay; (3) Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông báo kết quả Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông báo kết quả Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá, năm 2022, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn. Nhất là gắn PCTN,TC với công tác cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm, miễn nhiệm, từ chức theo quy định của Đảng, Nhà nước, để lại dấu ấn tốt, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022. Nổi bật là: (1) Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh, tạo hiệu quả rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và PCTN,TC; (2) Chỉ đạo đẩy mạnh, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; kỷ luật nghiêm minh, khuyến khích từ chức, kịp thời miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín thấp, tạo bước tiến mới trong đấu tranh PCTN,TC, được Nhân dân, dư luận đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; (3) Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử; phát hiện, xử lý nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, tạo bước đột phá quan trọng trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; (4) Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố về các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; công tác giám định, định giá tài sản và công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực; (5) Các tỉnh ủy, thành ủy đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; (6) Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN,TC tiếp tục được tăng cường, có nhiều đổi mới. Các cơ quan báo chí, truyền thông đã thông tin, tuyên truyền sâu sắc, đậm nét hơn, mở nhiều chuyên mục mới, số lượng, thời lượng tin, bài về PCTN,TC được đăng tải nhiều hơn...

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trao thưởng cho các cơ quan báo chí có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trao thưởng cho các cơ quan báo chí có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Cũng tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo; Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 9 vụ án, 2 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật; bổ sung vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số Trung tâm Đăng kiểm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo biểu dương các cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án; các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nội chính, các cơ quan báo chí ở Trung ương và các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đồng Nai, An Giang đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN,TC năm 2022.

Phát biểu tại Cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin, tại Phiên họp thứ 23 Ban Chỉ đạo diễn ra sáng nay, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, qua 10 năm, công tác đấu tranh PCTN,TC nhận thức ngày càng sâu, quyết tâm ngày càng cao hơn, cách làm ngày càng bài bản, lớp lang hơn, số lượng vụ án đưa ra xử lý ngày càng nhiều trên hầu hết các lĩnh vực, trên cả các địa phương. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện rất nhân văn, nhân nghĩa, nhân ái, nhân tình nhưng vẫn đủ răn đe và giáo dục, ngăn ngừa là chính. “Xử là phải xử nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với lương tâm, tình cảm chứ không phải cứ xử nặng mới là tốt”.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, các cơ quan chức năng đã phối hợp với nhau nhịp nhàng, ăn khớp, xây dựng được nhiều cơ chế, thể chế, chính sách, quy chế để không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng, tránh bệnh sợ trách nhiệm, sợ sai, không dám làm, chống tình trạng tham nhũng tập thể, tham nhũng có tổ chức, lợi ích nhóm và có các phương pháp, kinh nghiệm hay, theo tinh thần “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, chúng ta làm một cách rất bài bản, thuyết phục”. 

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần có sự phối hợp rất nhịp nhàng “trên dưới, đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, phải giáo dục, phải có cách làm đặc biệt, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp càng cao, càng phải gương mẫu giữ mình trong sạch. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo phải gương mẫu đi đầu trong công tác PCTN,TC; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh PCTN,TC.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã biểu dương, trao thưởng 8 cơ quan, đơn vị báo chí (gồm: Ban Biên tập tin Trong nước, Thông tấn xã Việt Nam; Phòng Chính trị, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam; Ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân; Phòng Phóng viên, Ban Thời sự, Đài Tiếng nói Việt Nam; Báo Thanh niên; Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh; Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Nội chính), đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

Theo Trang TTĐT Ban Nội chính Trung ương

Lượt xem: 6