Triển khai các sáng kiến phòng, chống tham nhũng In trang
21/03/2016 12:00 SA

Chương trình sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam (gọi tắt là VACI) là kết quả của một quá trình hợp tác lâu dài giữa Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng thế giới, Bộ phát triển Vương quốc Anh và một số đối tác khác. Mục đích chính của Chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng tạo cơ hội để người dân có thể hiến kế, đóng góp những ý tưởng sáng tạo từ cơ sở, huy động tham gia tích cực của cộng đồng làm cho các nỗ lực đấu tranh phòng, chống tham nhũng trở nên thiết thực, hiệu quả.

Chương trình sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam (gọi tắt là VACI)
Chương trình sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam (gọi tắt là VACI)

10 đề án được lựa chọn gồm: Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại 2 xã trọng điểm thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; Tiếp tục nâng cao năng lực giám sát cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; P25, VACI 2013 - Hạt giống phòng, chống tham nhũng trong trường học và cộng đồng - Trường Đại học Tây Bắc; Xây dựng chuẩn mực mối quan hệ thầy trò: minh bạch, trong sạch, lành mạnh góp phần xóa bỏ các tệ nạn, phòng, chống tham nhũng ở giảng đường đại học - giảng đường tươi đẹp lan tỏa; Phát huy tính chủ động và sự tham gia của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trong hoạt động phòng, chống tham nhũng thông qua Nhóm nòng cốt “Hoa tiêu Việt Bắc”; Vận dụng những bài học thành công từ các đề án giám sát cộng đồng trong chương trình VACI, xây dựng Bộ cẩm nang hướng dẫn kỹ năng và thực hiện hỗ trợ kỹ thuật hoạt động giám sát; Xây dựng mối quan hệ thầy trò minh bạch, lành mạnh, góp phần phòng, chống tham nhũng ở giảng đường Trường Đại học Ngoại thương; Nâng cao năng lực giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, tổ giám sát đầu tư cộng đồng tự nguyện tại địa bàn xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về tính liêm chính công, trách nhiệm, minh bạch và phòng, chống tham nhũng cho người dân; Giảng đường minh bạch trong tay giới trẻ.

Minh Hoàng - Thanh tra Chính phủ

Lượt xem: 794