Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh làm việc với huyện Bảo Lâm In trang
26/07/2023 04:11 CH

Sáng 25/7, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì đã có buổi làm việc với Huyện ủy Bảo Lâm.

Đồng chí Nguyễn Viết Vân - Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Viết Vân - Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh. 

Buổi làm việc nhằm đánh giá những kết quả đạt được; đồng thời, chỉ ra những mặt khó khăn, hạn chế của huyện Bảo Lâm trong thực hiện nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm Trương Hoài Minh báo cáo các nhiệm vụ đã triển khai trong thời gian quan về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm Trương Hoài Minh báo cáo các nhiệm vụ đã triển khai trong thời gian quan về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong thời gian qua, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Bảo Lâm luôn quan tâm, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, không ngừng nâng cao vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đối với công tác nội chính, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức tăng cường nắm tình hình, triển khai các nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh thông tin, an ninh tôn giáo, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.

Đại tá Nguyễn Quang Thống - Phó Giám đốc Công an tỉnh đóng góp ý kiến tại buổi làm việc
Đại tá Nguyễn Quang Thống - Phó Giám đốc Công an tỉnh đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm đã chủ động triển khai các biện pháp để thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng về kê khai tài sản, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; quy chế làm việc và quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính.

Đặc biệt, thời gian qua, các cơ quan thi hành pháp huyện Bảo Lâm đã vào cuộc điều tra, khởi tố nhiều vụ án liên quan đến tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ gây bức xúc trong dư luận liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm như đất đại, quản lý, bảo vệ rừng.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thường trực Huyện ủy đã thực hiện tốt theo Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; trực tiếp đối thoại để nắm bắt những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân và chỉ đạo xử lý có hiệu quả đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch trên tinh thần thượng tôn pháp luật vì quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện Bảo Lâm vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục như: Công tác tham mưu, giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh của công dân đôi lúc còn thiếu thuyết phục, chưa sát với thực tế; một số nội dung tố cáo, phản ánh của công dân còn kéo dài chưa giải quyết dứt điểm; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực có lúc thực hiện chưa thực sự đồng bộ; việc phối hợp giữa các cơ quan tư pháp nhiều lúc còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến các lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, đất đai… chưa được làm rõ.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành của tỉnh đã có những đóng góp quan trọng để huyện Bảo Lâm khắc phục những khó khăn, tồn tại trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Yên - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có những đánh giá cụ thể về những ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Bảo Lâm. 

Đồng chí nhấn mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm cần nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn để thực hiện tốt công tác điều hành, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở để đẩy mạnh phong trao phát hiện, tố giác tội phạm trong Nhân dân. Trong đó, chú trọng chỉ đạo kiểm tra làm rõ các tồn tại, hạn chế liên quan đến rừng cộng đồng trên địa bàn nói chung và tại xã Lộc Phú nói riêng; chú trọng làm rõ diện tích rừng cộng động bị mất do lấn chiếm trái phép để báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà huyện Bảo Lâm đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành khắc phục các khó khăn, tồn tại, hạn chế trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Trần Đình Văn yêu cầu Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Bảo Lâm cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Yên – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng; đồng thời, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực là chủ trương xuyên suốt, quan trọng của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, huyện Bảo Lâm cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc nêu gương của cán bộ, đảng viên để nắm chắc, hiểu rõ, tránh lúng túng khi triển khai thực hiện nhiệm vụ; quan tâm thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng và sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ trên tinh thần kiên quyết, kiên trì gắn với công tác phòng ngừa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng chỉ rõ hiện nay, trên địa bàn huyện Bảo Lâm còn tồn tại một số vẫn đề tiềm ẩn nguy cơ phức tạp liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng, đất đai cần được quan tâm chỉ đạo khắc phục. 

Cùng với đó, một số cán bộ, công chức có tư tưởng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, gây nhũng nhiễu khiến người dân bức xúc cần được chấn chỉnh. Đối với các vụ việc vi phạm phải xử lý khẩn trương, kiên quyết. Trường hợp vi phạm có dấu hiệu hình sự buộc phải khởi tố điều tra theo quy định. 

Cùng với đó, huyện Bảo Lâm cần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội theo nguyên tác tập trung dân chủ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên vi phạm, sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, tạo niềm tin cho Nhân dân để huy động sức dân cùng đóng góp xây dựng địa phương phát triển ngày càng giàu đẹp.

Theo baolamdong.vn

Lượt xem: 145