Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng In trang
07/06/2016 12:00 SA

Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ và đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Ban Dân vận, Ban Dân tộc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan.

Theo Báo cáo tại buổi làm việc, sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Chương trình hành động số 73-NQ/TW, ngày 27-01-2014 để triển khai thực hiện. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân ở địa phương, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết đi vào nền nếp, chiều sâu, thiết thực.

Các lực lượng vũ trang trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu; chủ động theo dõi diễn biến, nắm tình hình, các phương án bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và môi trường hòa bình ổn định; sẵn sàng ứng phó kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra; tích cực triển khai khu vực phòng thủ; tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; nhận thức rõ về yêu cầu nhiệm vụ, vị trí tầm quan trọng của địa bàn trong tình hình mới.

Các cơ quan chức năng chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức phản động để đồng bào cảnh giác, với luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, yên tâm lao động sản xuất.

Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc về quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo với ý đồ phá hoại khối đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng
Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, nỗ lực của các ban, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác quốc phòng. Đồng chí nhấn mạnh, điều quan trọng trong Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là bảo đảm môi trường an ninh xã hội, an ninh của vùng Tây Nguyên nói chung và của tỉnh Lâm Đồng nói riêng, đồng thời ưu tiên thúc đẩy phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào; chú ý công tác phát triển đảng; tăng cường đấu tranh chống tôi phạm và quản lý đối tượng để giảm tội phạm trên địa bàn; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền, kích động làm mất an ninh, trật tự; nâng cao cảnh giác, dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch, phương án xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ…

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định, sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, dân tộc, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, rà soát hoạt động tôn giáo, dân tộc, tạo điều kiện để đồng bào sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng; làm tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra, tích cực phát triển hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm an ninh quốc gia nói chung và thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW nói riêng.

Lượt xem: 1.418