Lịch công tác tháng 01 năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy In trang
29/12/2022 10:06 SA

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

1. Tham mưu Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh năm 2023.

2. Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2022.

3. Báo cáo, Thông báo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xét xử đối với Ban Cán sự đảng một số cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Toà án nhân dân tỉnh.

4. Ban hành Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

5. Tiếp tục thực hiện các nội dung của Đề tài “Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” .

6. Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022. 7. Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp dân và xử lý đơn thư.

II. LỊCH CỤ THỂ:

- Ngày 02 tháng 01 năm 2023: Nghỉ bù Tết Dương lịch năm 2023.

- Ngày 03 tháng 01 năm 2023: Sinh hoạt chi bộ định kỳ.

- Ngày 04 tháng 01 năm 2023: Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2022.

- Ngày 05 tháng 01 năm 2023:

+ Buổi sáng: Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ.

+ Buổi chiều: Hội nghị cán bộ công chức năm 2022.

- Ngày 06 tháng 01 năm 2023: Ban hành Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy. - Ngày 09 tháng 01 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

- Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 01 năm 2023: Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xét xử đối với Ban Cán sự đảng một số cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Toà án nhân dân tỉnh.

- Ngày 11 tháng 01 năm 2023:

+ Hội nghị cán bộ chủ chốt: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) “Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

+ Tham dự Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực định kỳ.

- Ngày 12 tháng 01 năm 2023:

+ Lãnh đạo Ban viếng Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Đà Lạt nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão – năm 2023.

+ Tham dự họp giao ban liên ngành khối nội chính.

- Ngày 15 tháng 01 năm 2023: Tham dự tiếp công dân định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ngày 16 tháng 01 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

- Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 01 năm 2023: Hoàn chỉnh Báo cáo, Thông báo kết luận giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xét xử đối với Ban Cán sự đảng một số cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Toà án nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 01 năm 2023 (29 tháng Chạp – 05 tháng Giêng): Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão – năm 2023.

- Ngày 27 tháng 01 năm 2023:

+ Lãnh đạo Ban gặp mặt cán bộ, công chức nhân dịp đầu năm mới Quý Mão – năm 2023.

+ Báo cáo nhanh tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão – năm 2023.

- Ngày 30 tháng 01 năm 2023: Giao ban lãnh đạo. Hoàn chỉnh Báo cáo tình hình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 01 năm 2023. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

- Ngày 31 tháng 01 năm 2023:

+ Trưởng ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thức 39.

+ Xây dựng Chương trình công tác tháng 02 năm 2023. Báo cáo tình hình tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 01 năm 2023.

Ngoài Chương trình trên, tùy theo tình hình thực tế phát sinh Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ điều chỉnh lịch cho phù hợp.

Lượt xem: 14